ciężarówka hakowiecc

1 ZAMONTOWANE W MASZYNIE URZĄDZENIE DO WAŻENIA I ZARZĄDZANIA DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania. Alternatywnie można je ustawić na zewnątrz, w pobliżu elementów sterujących skrzyni ładunkowej, umieścić w stalowym pojemniku,gwarantując tym samym wodoodporność i ochronę przed uderzeniami

2 BLOK WAGOWY ZAMONTOWANY NAD RAMĄ

Blok wagowy wykonany z ogniwa obciążeniowego z przykręconym siłownikiem podnoszącym stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji niefabrycznej, proste i szybkie do wykonania przez klienta. Cztery bloki wagowe są przykręcone do ramy podnośnika hakowego umieszczonego w czterech rogach, w ten sposób, gdy kontener jest ładowany na pojazd, można go bardzo nieznacznie podnieść, zważyć i ponownie umieścić na ramie. Ogromną zaletą tego rozwiązania ważenia jest to, że rama podnośnika hakowego i ciężarówki nie jest naruszona, a ograniczona wysokość pozwala na nieinwazyjny i drogi montaż, ponieważ blok wagowy nie jest montowany bocznie do ramy, ale nad nią. Stopień ochrony ogniwa obciążeniowego zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą .

2 BLOK WAGOWY WBUDOWANY W RAMĘ

Blok wagowy złożony z czujnika tensometrycznego z przykręconym do niego siłownikiem podnoszącym, w przypadku gdy korpus spoczywa na ramie, jest montowany w specjalistycznych warsztatach. Cztery bloki wagowe są umieszczone w czterech rogach, w ten sposób, gdy skrzynia jest ładowana na pojazd, można ją bardzo nieznacznie podnieść, zważyć i ponownie umieścić na ramie. Stopień ochrony ogniwa obciążeniowego zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą .

3 POMPA SIŁOWNIKÓW ODNOSZĄCYCH

Pompa robocza z siłownikiem ze zbiornikiem oleju, jest montowana za pomocą specjalnego wspornika na ramie i pozwala, dzięki sterownikowi, włączać siłowniki do podnoszenia kontenera

4 WŁĄCZANIE SIŁOWNIKÓW

Elementy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem siłownika, do użycia, gdy kontener spoczywa na ramie, celem wykrycia jego ciężaru. Dodatkowy przycisk pozwala na wyłączenie indukcyjnego czujnika bezpieczeństwa, co pozwala uniknąć obciążania siłowników podnoszących, jeśli nadwozie jest przymocowane do ramy na czas transportu

Potrzebujesz informacji
lub wyjaśnień? Wypełnij kwestionariusz,
a my odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Jak możemy Ci pomóc?
Wypełnij formularz
Vei Group

Dane wprowadzone i wysłane za pomocą niniejszego formularza są gromadzone i zarządzane w celu śledzenia wniosków o kontakt zgodnie z art. 13 Unijnego Rozporządzenia 679/2016 (RODO); W tym celu będą one przetwarzane przez naszych pracowników i nie będą przekazywane stronom trzecim. Za wyraźną zgodą mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, biuletynów i innych informacji handlowych lub promocyjnych. W dowolnym momencie, zgodnie z artykułami od 15 do 22 wyżej wymienionego rozporządzenia, mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać ich modyfikacji, anulowania lub integracji, lub zażądać zaprzestania ich wykorzystania, pisząc na adres: info@veigroup.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się naszą Polityką Prywatności