Wagi VEI są przydatne w szerokim zakresie sektorów
we wszystkich sektorach, w których ładunek jest przenoszony, wiedza w zakresie wagi ładunku ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ wymaga energii do jej poruszenia, co z kolei określa rentowność działania.