koparka

1 URZĄDZENIE HELPERXE DO ZARZĄDZANIA DANYMI WAŻENIA I POBIERANIA DANYCH ZAMONTOWANE W MASZYNIE

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania

2 CZUJNIKI OBCIĄŻENIOWE DO OKREŚLANIA CIŚNIENIA PODNOSZĄCEGO

Czujniki obciążeniowe są przymocowane, za pomocą specjalnych łączników, do rur hydraulicznych, które przenoszą olej do siłowników podnoszących w celu zmierzenia ciśnienia występującego podczas zmiany obciążeń i ruchu. Kabel czujnika jest podłączony bezpośrednio do urządzenia, co zapewnia doskonałą odporność na czynniki zewnętrzne z powodu braku pośrednich złączy. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą

Czujniki tensometryczne wykrywające siłę nacisku przy podnoszeniu.

3 CZUJNIK NACHYLENIA MASZYNY

Czujnik Alpha2 mierzy nachylenie maszyny względem osi ziemi, umożliwiając tym samym korektę obciążenia w fazie ładowania. Alpha2 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha2 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha2 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik śledzenia.

4 CZUJNIK KĄTA WYSIĘGNIKA

Czujnik Alpha2 mierzy kąt nachylenia ramienia podczas podnoszenia, ustalając najlepszą pozycję do wyświetlania obciążenia na podstawie głębokości wykopu. Alpha2 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha2 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha2 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik na wysięgniku.

5 CZUJNIK KĄTA DRĄŻKA

Czujnik Alpha2 mierzy kąt nachylenia drążka podczas wysuwania, korygując ciężar w pozycji, w której znajduje się podczas podnoszenia wysięgnika. Alpha2 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha2 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha2 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik przylgowy.

6 CZUJNIK KĄTA KUBEŁKA

Czujnik Alpha2 mierzy kąt nachylenia kubełka, korygując ciężar w pozycji, w której znajduje się podczas podnoszenia wysięgnika. Alpha2 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha2 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha2 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik na łyżce.
Potrzebujesz informacji
lub wyjaśnień? Wypełnij kwestionariusz,
a my odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Jak możemy Ci pomóc?
Wypełnij formularz
Vei Group

Dane wprowadzone i wysłane za pomocą niniejszego formularza są gromadzone i zarządzane w celu śledzenia wniosków o kontakt zgodnie z art. 13 Unijnego Rozporządzenia 679/2016 (RODO); W tym celu będą one przetwarzane przez naszych pracowników i nie będą przekazywane stronom trzecim. Za wyraźną zgodą mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, biuletynów i innych informacji handlowych lub promocyjnych. W dowolnym momencie, zgodnie z artykułami od 15 do 22 wyżej wymienionego rozporządzenia, mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać ich modyfikacji, anulowania lub integracji, lub zażądać zaprzestania ich wykorzystania, pisząc na adres: info@veigroup.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się naszą Polityką Prywatności