ciężka ciężarówka

1 URZĄDZENIE DO WYŚWIETLANIA OBCIĄŻENIA OSI ZAMONTOWANE W POJEŹDZIE

Urządzenie ważące Trueload zamontowane w pojeździe jest idealnie ustawione w kabinie w gnieździe radia samochodowego, aby zapewnić najlepszy widok jego wyświetlacza. Można zobaczyć w czasie rzeczywistym ciężar każdej osi, całkowitą przewożoną masę i masę netto. Można również ustawić progi alarmowe, tak aby po ich przekroczeniu pojawiał się komunikat ostrzegawczy

Waga pokładowa.

2 CZUJNIK MIERZENIA ODKSZTAŁCENIA DLA ZAWIESZENIA MECHANICZNEGO

Ten bardzo mały czujnik jest montowany na zawieszeniu mechanicznym za pomocą specjalnego kleju i pozwala na zmianę odkształcenia zawieszenia pod wpływem przyłożonego obciążenia na ciężar. Jego nieinwazyjne zastosowanie i brak ruchomych części do domontowania lub brak spawania pojazdu jest unikalne w branży, a patent obejmujący czujnik wykazuje jego skuteczność. Zamontowano już miliony tych czujników, co pokazuje klientom, jak i Tobie, ich niezawodność w czasie.

Czujnik obciążenia na sprężynę liściową.

3 SKRZYNKA CANBUS LINK DO PODŁĄCZENIA CZUJNIKÓW

Skrzynka CANBUS LINK umożliwia podłączenie czujników i ich identyfikację. W ten sposób możliwe jest podłączenie różnych przyczep do ciężarówki, upewniając się, że zamontowane w pojeździe urządzenie rozpoznaje ją, wyświetli liczbę osi i spoczywający na nich ciężar.

Oś Link Box.
Potrzebujesz informacji
lub wyjaśnień? Wypełnij kwestionariusz,
a my odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Jak możemy Ci pomóc?
Wypełnij formularz
Vei Group

Dane wprowadzone i wysłane za pomocą niniejszego formularza są gromadzone i zarządzane w celu śledzenia wniosków o kontakt zgodnie z art. 13 Unijnego Rozporządzenia 679/2016 (RODO); W tym celu będą one przetwarzane przez naszych pracowników i nie będą przekazywane stronom trzecim. Za wyraźną zgodą mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, biuletynów i innych informacji handlowych lub promocyjnych. W dowolnym momencie, zgodnie z artykułami od 15 do 22 wyżej wymienionego rozporządzenia, mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać ich modyfikacji, anulowania lub integracji, lub zażądać zaprzestania ich wykorzystania, pisząc na adres: info@veigroup.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się naszą Polityką Prywatności