kombajn do winogron

1 ZAMONTOWANE W MASZYNIE URZĄDZENIE DO WAŻENIA I ZARZĄDZANIA DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania

xe w kabinie do kombajn do winogron

2 CZUJNIKI OBCIĄŻENIOWE DO OKREŚLANIA CIŚNIENIA PODNOSZĄCEGO

Czujniki obciążeniowe są przymocowane, za pomocą specjalnych łączników, do rur hydraulicznych, które przenoszą olej do siłowników podnoszących w celu zmierzenia ciśnienia występującego podczas zmiany obciążeń i ruchu. Kabel czujnika jest podłączony bezpośrednio do urządzenia, co zapewnia doskonałą odporność na czynniki zewnętrzne z powodu braku pośrednich złączy. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkodzą

3 CZUJNIK WYŚWIETLACZA OBCIĄŻENIA

Czujnik ten, odpowiednio zainstalowany na maszynie, pozwala na wyświetlenie ciężaru, gdy podczas podnoszenia pojemniki osiągną określoną pozycję. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik kąta podnoszenia

4 CZUJNIK NACHYLENIA MASZYNY

Czujnik Alpha3 mierzy nachylenie maszyny względem osi ziemi, umożliwiając tym samym korektę obciążenia w fazie ładowania. Alpha3 współpracuje z technologią Canbus, co oznacza, że okablowanie przyrządu jest zmniejszone i uproszczone, umożliwiając tym samym diagnozowanie Alpha3 bezpośrednio z przyrządu. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Mocna metalowa osłona zapewnia Alpha3 i jego złączom przedłużoną wytrzymałość na uderzenia zewnętrzne

Czujnik śledzenia
Potrzebujesz informacji
lub wyjaśnień? Wypełnij kwestionariusz,
a my odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Jak możemy Ci pomóc?
Wypełnij formularz
Vei Group

Dane wprowadzone i wysłane za pomocą niniejszego formularza są gromadzone i zarządzane w celu śledzenia wniosków o kontakt zgodnie z art. 13 Unijnego Rozporządzenia 679/2016 (RODO); W tym celu będą one przetwarzane przez naszych pracowników i nie będą przekazywane stronom trzecim. Za wyraźną zgodą mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, biuletynów i innych informacji handlowych lub promocyjnych. W dowolnym momencie, zgodnie z artykułami od 15 do 22 wyżej wymienionego rozporządzenia, mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać ich modyfikacji, anulowania lub integracji, lub zażądać zaprzestania ich wykorzystania, pisząc na adres: info@veigroup.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się naszą Polityką Prywatności